Om Storyslam

StorySlam er en nordisk fortellerkonkurranse hvor Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige deltar. Hvert land avholder regionale og nasjonale tevlinger, og sender deretter hvert sitt landslag til den nordiske finalen. Ansvaret for arrangementet rullerer mellom landene.

StorySlam ble gjennomført første gang i Sverige i 2005, og formen er inspirert av poesikonkurranseformen Poetry Slam. Nordisk mesterskap i StorySlam ble første gang arrangert i Stockholm, Sverige i 2008. Finalen i 2009 ble holdt i København, Danmark.

Kort oppsummert består konkurransen av to deler: en kvalifikasjonsomgang og en finaleomgang. En seremonimester verver uhildede jurygrupper fra publikum, og peker også ut en som har ansvar for å regne poeng, og en tidtaker. Førstnevnte sørger for å notere ned de poengene som jurymedlemmene oppgir med poengplakater som de holder opp (slik som i kunstløp). Til hver av omgangene har deltageren maks 7 minutter på seg, men dersom deltageren bruker mindre enn 7 minutter i første omgang, blir den resterende tiden overført til finaleomgangen. Tidtakeren holder nøye oversikt over tidsbruken, og går deltageren utover sin tid blir hun/han stanset i første omgang, eller trukket i poeng i andre omgang. Konkurransen legges opp som et show med stor underholdningsverdi, og publikum inviteres til interaksjon både med heiarop og høylytt protest.

Tilsammen 10 utøvere møtes til semifinaleomgangen, kun tre går videre til finalen hvor vinneren kåres.

Utviklingen av Nordisk StorySlam drives av Nordgruppen. I Nordgruppen sitter representanter fra fem nordiske land. Nordgruppen har en administrasjon, som de to siste årene har vært Fortellerfestivalen (Norge), og en koordinator; Liv Brita Brodal.

Nordgruppen

Nordgruppen ble dannet i 2007, og er en nordisk allianse som samarbeider om gjennomføringen av det nordiske mesterskapet i Storyslam. I 2008 bestod den av svenske, norske og danske representanter, som bidro til å arrangere et skandinavisk mesterskap i 2008. I 2009 ble Finland med i Nordgruppen, og i 2010 ble Island med. I dag består Nordgruppen av 2 representanter fra Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island.

Nordgruppens medlemmer er:

  • Love Ersare, leder i Berättarnätet, og Sven Hanson, kasserer i Berättarnätet, Sverige.
  • Anne Marie Krarup fra Lejre Fortellerforening og Kasper Sørensen fra BestTellers, Danmark.
  • Lena Langbacka fra stiftelsen Sydkusten og Helena Alhosaari fra stiftelsen Kärsämäki, Finland.
  • Fortellerne Sigurbjørg Karlsdottir og Elisabet Karlsdottir, Island.
  • Kristine Haugland, leder og Torgrim Mellum Stene, nestleder i Norsk Fortellerforum, Norge.

Koordinator for Nordgruppen er Liv Brita Brodal, Norge.

Nordgruppen er ansvarlig for utviklingen av regelverket i StorySlam, og de ulike nasjonale representantene fungerer som kontaktpersoner mellom arrangører og deltakerne. Etterhvert som oppbyggingen av StorySlam faller på plass er det ønskelig at Nordgruppen også skal være et forum for annet nordisk samarbeid omkring fortelling og fortellerkunst.